Τα τελευταία 35 χρόνια έχουμε εκτελέσει με επιτυχία Ταξίδια Κινήτρων και Συνέδρια για τις ακόλουθες εταιρείες:


Quality inovation in destination
management

For further information please contact

Coming Events

Pulse & Cardio Electrics 2019 Conference

Ημερομηνία: 31 Μαϊου-02 Ιουνίου 2019
Διοργάνωση: Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου Κρήτης
Γραμματεία Συνεδρίου: Kosmos Travel

Δείτε το πρόγραμμα

Heart Vessels and Stroke 2019

Ημερομηνία: 25-27 Ιανουαριου 2019
Υπό την Αιγίδα της:  Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαγγειακής Έρευνας
Διοργάνωση: Κosmos Travel

Δείτε το Πρόγραμμα

Quality inovation in destination management

Product launches, employee morale events, annual meetings, or multi-party conferences.